关键词:
收录约1万典故,50万词汇、2万作家信息
常用典故按出处分类按人物分类
《漢語大詞典》:不比 拼音:bù bǐ
(1).不偏私。《论语·为政》:“君子周而不比,小人比而不周。” 邢昺 疏:“忠信为周,阿党为比。言君子常行忠信而不私相阿党。”
(2).不协和。《战国策·魏策一》:“ 文侯 曰:‘鐘声不比乎,左高。’” 鲍彪 注:“比,犹协。” 吴师道 补正:“不比,言不和也。”
(3).不可相比;不同于。 唐 杜甫 《奉赠王中允维》诗:“共传收 庾信 ,不比得 陈琳 。” 元 马致远 《汉宫秋》第四折:“休道是咱家动情,你宰相每也生憎,不比那雕梁燕语,不比那锦树鶯鸣。” 刘半农 《拟拟曲》二:“不想今年不比往年。”
《漢語大詞典》:无比(無比) 拼音:wú bǐ
(1).没有互相对比。《逸周书·武顺》:“均卒力,貌而无比则不顺。” 孔晁 注:“比者,比同也。”
(2).无与伦比。《汉书·霍去病传》:“於今尊贵无比。” 唐 权德舆 《杂兴》诗之四:“新妆对镜知无比,微笑时时出瓠犀。” 明 刘基 《解语花·咏柳》词:“依依旎旎,嫋嫋娟娟,生态真无比。” 杨朔 《中国人民的脚步声·望南山》:“他们对 南山 诉苦,说着掏心的话,但更能从 南山 得到无比的力量。”
(3).不相比附。《汉书·陈汤传》:“臣下承用失其中,故移狱廷尉,无比者先以闻,所以正刑罸,重人命也。” 颜师古 注:“比,谓相比附也。”
《漢語大詞典》:比似 拼音:bǐ sì
(1).与……相比;比起。 宋 周密 《玲珑四犯》词:“凭问柳陌情人,比似垂杨谁瘦?” 元 赵善庆 《沉醉东风·昭君出塞图》曲:“比似丹青旧玉颜,又越添愁眉泪眼。” 姚锡钧 《消息词》之一:“惆悵鬱金堂下望,星辰比似昨宵多。”
(2).与其。《京本通俗小说·碾玉观音》:“ 秀秀 道:‘比似只管等待,何不今夜我和你先做夫妻,不知你意下何如?’”
(3).假使;即便。 金 董解元 《西厢记诸宫调》卷六:“比似他时再相逢也,这的般愁,兀的般闷,终做话儿説。” 清 蒋士铨 《临川梦·了梦》:“比似我文章折福,餘辜可饶;比似你聪明损寿,前衍可销。我与你来踪去迹,可有人知道?”
(1).比喻。 元 关汉卿 《谢天香》第一折:“你道是金笼内鸚哥能念诗,这便是咱家的好比似。原来越聪明越不得出笼时。”
(2).好似,如同。 元 沈禧 《踏莎行》词:“滔滔比似西江水,无情日夜向东流。” 元 刘铉 《乌夜啼》词:“暮雨急,晓霞湿,緑玲瓏,比似茜裙初染一般同。”《水浒传》第六十回:“ 宋江 见 晁盖 死了,比似丧考妣一般,哭得发昏。”
《漢語大詞典》:宁可(寧可) 拼音:nìng kě
(1).岂可;难道能够。《史记·郦生陆贾列传》:“ 陆生 时时前説称《诗》《书》。 高帝 駡之曰:‘迺公居马上而得之,安事《诗》《书》!’ 陆生 曰:‘居马上得之,寧可以马上治之乎?’”《北史·周齐炀王宪传》:“且太祖十儿,寧可悉为天子?卿宜规以正道,无令兄弟自致嫌疑。” 清 陈梦雷 《绝交书》:“请兵实由 陈某 ,今不为代白,使鬱鬱賫恨而死,天道寧可復问?”
(2).宁愿。表示两相比较,选取一面。 唐 王绩 《赠学仙者》诗:“相逢寧可醉,定不学丹砂。” 元 不忽木 《点绛唇·辞朝》套曲:“寧可身卧糟丘,赛强如命悬君手。寻几个知心友,乐以忘忧,愿作林泉叟。” 巴金 《家》三六:“无论他受到怎样不公道的待遇,他宁可哭在心里,气在心里,苦在心里,在人前他绝不反抗。”
《漢語大詞典》:无俦(無儔) 拼音:wú chóu
没有能够与之相比。 汉 蔡邕 《弹棋赋》:“不迟不疾,如行如留,放一敝六,功无与儔。”《艺文类聚》卷七四引 三国 魏 曹丕 《弹棋赋》:“惟弹棊之嘉巧,邈超絶其无儔。” 唐 任公叔 《通天台赋》:“磴道邈以特立,通天赫其无儔。”
分類:能够相比
《漢語大詞典》:无算(無算) 拼音:wú suàn
亦作“ 无筭 ”。
(1).不计其数。极言其多。《周礼·春官·男巫》:“冬堂赠无方无筭。” 郑玄 注:“无筭,道里无数,远益善也。”《南史·齐竟陵王子良传》:“﹝ 子良 ﹞遣人视 淮 中鱼无算,皆浮出水上向城门。”《旧五代史·唐书·朱友谦传》:“ 友谦 覲於 洛阳 , 庄宗 置宴饗劳宠锡无算。”中国近代史资料丛刊《辛亥革命·武汉战纪》:“是役也……获山砲三十六尊,枪械子弹无算。” 李大钊 《联治主义与世界组织》:“国与国……你争我战,常常酿成大战,杀人无算,耗财无算。”
(2).没有一定数量。《孔子家语·观乡射》:“降,脱屨升座,修爵无算。饮酒之节,旰不废朝,暮不废夕。”参见“ 无算爵 ”、“ 无算乐 ”。
(3).不成数目。表示甚少。《淮南子·泰族训》:“远之则邇,延之则疏,稽之不得,察之则虚,日计无算,岁计有餘。”
(4).引申指不足比量,谓无足与别人相比。 南朝 齐 谢朓 《拜中军记室辞隋王笺》:“ 朓 实庸流,行能无算。”
《漢語大詞典》:揣摩 拼音:chuǎi mó
亦作“ 揣摹 ”。
(1).揣度对方,以相比合。 战国 时之游说术。揣度国君心思,使游说投合其本旨。《战国策·秦策一》:“﹝ 苏秦 ﹞乃夜发书,陈篋数十,得 太公 《阴符》之谋,伏而诵之,简练以为揣摩。” 汉 王充 《论衡·答佞》:“ 仪秦 ,排难之人也,处扰攘之世,行揣摩之术。” 宋 陆游 《南唐书·烈祖纪》:“有 徐玠 者,事 温 为 金陵 行军司马,工揣摩捭闔。” 元 尚仲贤 《气英布》第一折:“贤弟,你是个武将,只晓的相持廝杀的事,却不知揣摩的事。”
(2).指纵横家之书。 宋 张载 《张子语录》卷中:“詖、淫、邪、遁之辞,古语孰近……遁辞无守,近於揣摩、《説难》。” 元 李汾 《再过长安》诗:“自怜 季子 貂裘敝,辛苦灯前读揣摩。”
(3).忖度,估量。 唐 高适 《封丘作》诗:“揣摩慙黠吏,栖隐谢 愚公 。” 宋 陆游 《老学庵笔记》卷八:“ 吕吉甫 问客:‘ 苏子瞻 文辞似何人?’客揣摩其意答之曰:‘似 苏秦 张仪 。’” 明 孟称舜 《桃花人面》第二出:“思他念他,这泪脸儿没处躲。咱将痴心儿自揣摩,未必他心似我。”《老残游记》第十回:“‘乳虎’就是你们 玉太尊 ,其餘你慢慢的揣摹,也是可以知道的。”昆曲《十五贯》第三场:“想我 过于执 自从到任以来,屡逢疑难案件,幸亏我善于察言观色,揣摹推测。”
(4).研究,玩味。 唐 杨炯 《〈王勃集〉序》:“揣摩三古,开阐八风。”《醒世恒言·李道人独步云门》:“医者意也,无过要心下明,指下明,把一个意思揣摩将去。怎么靠得死方子,就好疗病?” 清 陈廷焯 《白雨斋词话》卷八:“两 宋 词,精絶者约略不过五百餘首,足备揣摹,不必多求也。” 李劼人 《大波》第三部第一章:“像 王大人 这种能收能放,能上能下,能刚能柔,能进能退的本领,倒应该好生揣摹揣摹。”
《漢語大詞典》:俦匹(儔匹) 拼音:chóu pǐ
(1).同伴,伴侣。《乐府诗集·杂曲歌辞二·伤歌行》:“悲声命儔匹,哀鸣伤我肠。” 南朝 梁 何逊 《赠族人秣陵兄弟》诗:“羈旅无儔匹,形影自相亲。” 清 姚鼐 《岳麓寺》诗:“殿角两鬣松,风雨失儔匹。”
(2).相比。 唐 李嘉祐 《送舍弟》诗:“老兄鄙思难儔匹,令弟清词堪比量。” 明 田艺蘅 《留青日札·严嵩》:“二十年来,流毒华夷,盖古今元恶巨奸罕与儔匹者也。”
(3).指可与相比者。 唐 裴铏 《传奇·崔炜》:“ 田夫人 淑德美丽,世无儔匹。” 宋 曾巩 《祭欧阳少师文》:“当代一人,顾无儔匹。” 清 王韬 《淞滨琐话·卢双月》:“若箇品格,遮莫 蕋珠宫 里亦殆无儔匹。”
《漢語大詞典》:比目 拼音:bǐ mù
(1).即比目鱼。 汉 班固 《西都赋》:“揄文竿,出比目。”
(2).常以喻情爱深挚的夫妻、情人。 唐 卢照邻 《长安古意》诗:“得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙。” 明 陆采 《怀香记·夜香祈祐》:“做了比目离羣,连理分枝。” 清 孙枝蔚 《无题次彭骏孙王贻上韵》:“鱼中比目鸟鸳鸯,尺素愁看字数行。”参见“ 比目鱼 ”。
(3).谓相比并而行。喻形影不离。《鬼谷子·中经》:“虽有美行盛誉,不可比目、合翼相须也,此乃气不合、音不调者也。” 晋 潘岳 《悼亡诗》之一:“如彼游川鱼,比目中路折。” 清 吴下阿蒙 《断袖篇·张幼文》:“ 张幼文 与 张千仞 俱世家子…… 千仞 与之交甚密,出入比目。及院试发案,二人连名,人咸异之。”
(4).龙眼的别名。 北魏 贾思勰 《齐民要术·五穀果蓏菜茹非中国物产者》《吴氏本草》:“龙眼,一名益智,一名比目。”
《漢語大詞典》:比目鱼(比目魚) 拼音:bǐ mù yú
(1).鳒、鲆、鲽、鳎、舌鳎等鱼类的统称。这几种鱼身体皆扁平而阔,成长后两眼逐渐移到头部的一侧,平卧在海底。又名鳒、魪、魼、鞋底鱼、婢簁鱼、奴屩鱼、板鱼、箬叶鱼、偏口鱼、拖沙鱼等。《尔雅·释地》:“东方有比目鱼焉,不比不行,其名谓之鰈。”《史记·封禅书》:“东海致比目之鱼。” 明 李时珍 《本草纲目·鳞四·比目鱼》:“比,并也。鱼各一目,相并而行也。”
(2).旧说此鱼一目,须两两相并始能游行,故古代常用以比喻形影不离的情侣或朋友。 宋 梅尧臣 《八月二十二日回过三沟》:“不见沙上双飞鸟,莫取波中比目鱼。” 元 徐琰 《一枝花·间阻》套曲:“再几时能够那柔条儿再接上连枝树?再几时能够那暖水儿重温活比目鱼?” 明 张居正 《答石麓李相公书》:“昔为比目鱼,今作纷飞鸟,人生聚散离合,可胜嘆哉!”
《漢語大詞典》:配天 拼音:pèi tiān
(1).与天相比并。《书·君奭》:“故 殷 礼陟配天,多歷年所。” 蔡沉 集传:“故 殷 先王终以德配天,而享国长久也。”《礼记·中庸》:“高明配天。” 孔颖达 疏:“言圣人功业高明,配偶於天,与天同功,能覆物也。” 宋 苏轼 《兴龙节功德疏文》之一:“伏愿皇帝陛下,配天而治,如日之中,安乐延年。” 郭沫若 《文艺论集·王阳明礼赞》:“横则齐家、治国、平天下,纵则赞化育、参天地、配天。”
(2).古帝王祭天时以先祖配祭。《诗·大雅·生民序》:“《生民》,尊祖也, 后稷 生於 姜嫄 , 文 武 之功,起於 后稷 ,故推以配天焉。”《汉书·郊祀志下》:“王者尊其考,欲以配天,缘考之意,欲尊祖,推而上之,遂及始祖。是以 周公 郊祀 后稷 以配天。”《资治通鉴·周威烈王二十三年》:“是故以 微子 而代 紂 则 成汤 配天矣。” 胡三省 注:“ 郑玄 义曰:物之大者莫若於天;推父比天,与之相配,行孝之大,莫大於此,所谓‘严父莫大於配天’也。又 孔氏 曰:《礼记》称万物本乎天,人本乎祖。俱为其本,可以相配,故王者皆以祖配天。”
(3).谓受天命为天子。《庄子·天地》:“ 啮缺 可以配天乎?” 郭象 注:“谓为天子。”
(4).谓如天之长久。 明 张居正 《轩皇问道治世长生颂》:“康龄不老,度岁百千,子孙万叶,配天永延。”
《漢語大詞典》:推排 拼音:tuī pái
(1).排斥;排挤。 汉 王充 《论衡·书虚》:“ 孔子 生时推排不容,故叹曰:‘凤鸟不至, 河 不出图,吾已矣夫!’生时无祐,死反有报乎?”《晋书·董京传》:“或见推排駡辱,曾无怒色。” 郁达夫 《无题》诗:“前贤不解藏人善,门户推排孰起初?”
(2).拥挤。《汉书·朱买臣传》:“拜为太守, 买臣 衣故衣,怀其印綬,步归郡邸……坐中惊骇,白守丞,相推排陈列中庭拜謁。”
(3).搬动。《后汉书·方术传上·王乔》:“后天下玉棺於堂前,吏人推排,终不动摇。”《宋书·少帝纪》:“及 懿后 崩背,重加天罚,亲与左右执紼歌呼,推排梓宫,抃掌笑謔,殿省备闻。” 章炳麟 《新方言·释言》:“今 江 南 运河 而东至於 浙江 ,谓推排重物曰勃。”
(4).谓随着岁月推移。 南朝 齐 王僧虔 《戒子书》:“吾在世,虽乏德业,要復推排人閒数十许年,故是一旧物。” 南朝 陈 徐陵 《谏仁山深法师罢道书》:“迷人知返,去道不遥,幸速推排,急登正路。” 清 唐孙华 《辛巳除夕》诗:“自怜尘世推排久,擥镜休嫌白髮生。”
(5).相比。 唐 方干 《贼退后赠刘将军》诗:“非唯 吴起 与 穰苴 ,今古推排尽不如。” 清 姚椿 《题〈剑南集〉后五首柬书田》诗之四:“ 陆 杨 名字共推排,雅俗如何好共儕?”
(6).排列;排列推算。 宋 陆游 《春社有感》诗:“耆年凋落还堪叹,社饮推排冠一乡。”《朱子语类》卷六五:“若他也恁地逐一推排,便不是 伏羲 天然意思。” 清 袁枚 《新齐谐·算命先生》:“喜为人算命,写八字与之,其推排悉合世上五行之説,亦不甚验也。”
(7). 宋 、 金 、 元 时三年一度核实厘正赋役的法制。《宋史·食货志上六》:“至於推排,则因其貲产之进退为之升降,三岁而一行之。然当时之弊,或以小民粗有米粟,仅存室庐,凡耕耨刀斧之器,鸡豚犬彘之畜,纤微细琐皆得而籍之。吏视赂之多寡,为物力之低昂。”《宋史·奸臣传四·贾似道》:“后又行推排法, 江 南之地,尺寸皆有税,而民力弊矣。”《金史·张大节传》:“推排 东京路 户籍,人服其平。”《元典章·圣政二·均赋役》:“验其物力,从公推排。”
《漢語大詞典》:比并(比並) 拼音:bǐ bìng
亦作“ 比迸 ”。 比试较量。多指比武。
亦作“ 比并 ”。 比肩,并列。《朱子语类》卷一三七:“只是将前人腔子,自做语言填放他腔中,便説我这箇可以比并圣人。” 元 刘致 《端正好·上高监司》套曲:“可与 萧 曹 比并, 伊 傅 齐肩。”
亦作“ 比并 ”。
(1).比拟;比喻。《三国志·魏志·文昭甄皇后传》“封 惪 为 平原侯 ,袭公主爵” 裴松之 注引 晋 孙盛 曰:“ 惪 自异族,援继非类,匪功匪亲,而袭母爵,违情背典,於此为甚。 陈羣 虽抗言, 杨阜 引事比并,然皆不能极陈先王之礼,明封建继嗣之义。”《敦煌曲子词·苏莫遮》:“聪明儿,禀天性,莫把 潘安 才貌相比并。” 元 无名氏 《延安府》第一折:“我姓 庞 ,你説道七手八脚,你比并我是螃蟹。”
(2).比较,相比。 唐 罗虬 《比红儿诗》之四:“一曲都缘 张丽华 ,六宫齐唱《后庭花》。若教比并 红儿 貌,枉破当年国与家。” 宋 王安石 《山樱》诗:“山樱抱石荫松枝,比并餘花最发迟。” 清 李渔 《凰求凤·阻兵》:“那箇女子,可有些才貌?与我比并起来,还是他好?我好?” 刘大白 《静夜》诗:“幽凄无比,画也难成,梦境也难比并。”
(3).指较量武艺。 元 无名氏 《独角牛》第二折:“上 东岳 泰安 神州争交赌筹,劈排定对,比并高低。”《水浒传》第十三回:“彀满处,兔狐丧命;箭发时,鵰鶚魂伤。较艺术,当场比并,施手段,对众揄扬。”《西游记》第五八回:“因此两人比并真假,打至 南海 。” 明 张凤翼 《红拂记·扶馀换主》:“两员将高施武艺,两员将比并高低。”
《漢語大詞典》:前茅 拼音:qián máo
(1).古代行军时的前哨斥候。遇敌情则举旌向后军示警。《左传·宣公十二年》:“前茅虑无,中权后劲。” 杨伯峻 注:“茅,疑即《公羊传》‘ 郑伯 肉袒,左执茅旌’之茅旌…… 楚 军之前军或以茅旌为标帜,故云‘前茅’。”
(2).引申为先头部队、先行者。 北周 庾信 《周上柱国齐王宪神道碑》:“六军星陈,万骑雷动,中权始及,前茅已战。” 明 沈德符 《野获编补遗·禨祥·黄衣人歌》:“意黄衣者,固即 周颠仙 、 张三丰 之前茅。” 陈毅 《湖海诗社开征引》:“斗争在前茅,屈伸本正义。”
(3).谓考试成绩或其它方面与他人相比处于前列。 清 蒲松龄 《聊斋志异·郭生》:“自以屡拔前茅,心气颇高,以是益疑狐妄。” 清 昭梿 《啸亭续录·曹进喜》:“其侄入试 通州 ,学臣以 进喜 故,曾列前茅。” 理由 《中年颂》:“她的生产质量保持在第一流,名列前茅。”
《漢語大詞典》:为比(爲比) 拼音:wéi bǐ
犹相比较。《后汉书·琅邪孝王京传》:“ 京 性恭孝,好经学, 显宗 尤爱幸,赏赐恩宠殊异,莫与为比。”《三国志·吴志·张温传》:“ 温 当今与谁为比?”
分類:为比相比
《漢語大詞典》:独一(獨一) 拼音:dú yī
没有可以相比的;唯一。 燕谷老人 《续孽海花》第三三回:“他的武艺工夫,真是海内独一。” 毛泽东 《湖南农民运动考察报告·十四件大事》:“ 湘潭 等县,地主权力完全推翻,形成了农民的独一权力。”