关键词:
收录约1万典故,50万词汇、2万作家信息
常用典故按出处分类按人物分类
《漢語大詞典》:江头(江頭) 拼音:jiāng tóu
江边,江岸。 隋炀帝 《凤艒歌》:“三月三日向江头,正见鲤鱼波上游。” 唐 姚合 《送林使君赴邵州》诗:“江头斑竹寻应遍,洞里丹砂自採还。” 元 沈禧 《一枝花·咏雪景》套曲:“这其间江头有客寻归艇,我这里醉里题诗漫送程。” 苏曼殊 《碎簪记》:“又明日为十八日,友人要余赴江头观潮。”
分類:江边江岸
《漢語大詞典》:江干 拼音:jiāng gān
江边;江岸。 南朝 梁 范云 《之零陵郡次新亭》诗:“江干远树浮,天末孤烟起。” 唐 王勃 《羁游饯别》诗:“客心悬陇路,游子倦江干。” 清 刘献廷 《广阳杂记》卷四:“﹝ 王国良 ﹞至江干为渡船所苦,遂露宿江滸,平明始得渡归。” 姚雪垠 《李自成》第二卷第三十章:“杨柳若干株,摇曳江干;小桥村市,出没烟云水气之中。”
分類:江边江岸
《漢語大詞典》:江皋(江臯) 拼音:jiāng gāo
亦作“ 江皐 ”。
(1).江岸,江边地。《楚辞·九歌·湘夫人》:“朝驰余马兮江皋,夕济兮西澨。”《汉书·贾山传》:“地之磽者,虽有善种,不能生焉;江皋河濒,虽有恶种,无不猥大。”《明史·隐逸传·徐舫》:“筑室江皐,日苦吟於云烟出没间。” 郭沫若 《汐集·题傅抱石画〈延安画卷〉诗之五》:“烈士忠贞垂万古,丰碑百丈耸江皋。”
(2).指江中。 明 徐复祚 《投梭记·出守》:“汎江皋,片帆衝千层怒涛。” 清 戴名世 《赠朱字绿序》:“今者江皋孤艇,荒烟落日。”
《漢語大詞典》:江路 拼音:jiāng lù
(1).江河航道或航程。 南朝 齐 谢朓 《之宣城郡出新林浦向板桥》诗:“ 江 路西南永,归流东北騖。” 唐 王勃 《上巳浮江宴韵得遥字》:“遽悲春望远,江路积波潮。” 宋 苏辙 《雨中陪子瞻同颜复长官送梁焘学士舟行归汶上》诗:“不知江路长,但觉青山騖。” 清 朱彝尊 《送林佳玑还莆田》诗:“寒风江路兼山路,落日长亭更短亭。”
(2).江边道路。 唐 杜甫 《西郊》诗:“市桥官柳细,江路野梅香。”
《漢語大詞典》:江潭 拼音:jiāng tán
江水深处。《楚辞·九章·抽思》:“长瀨湍流,泝江潭兮。” 汉 扬雄 《解嘲》:“或倚 夷门 而笑,或横江潭而渔。” 宋 苏辙 《次韵毛君留别》:“鱼纵江潭真窟宅,鹤飞松岭倍精神。”
江边。《楚辞·渔父》:“ 屈原 既放,游於江潭,行吟泽畔。” 南朝 宋 鲍照 《赠傅都曹别》诗:“轻鸿戏江潭,孤雁集洲沚。” 清 吴伟业 《橘灯》诗:“花开槐市枝枝大,霜满江潭树树金。”
《漢語大詞典》:江心 拼音:jiāng xīn
江中央。对江边而言。 唐 皇甫松 《浪淘沙》词:“宿鷺眠鸥非旧浦,去年沙觜是江心。” 宋 张唐英 《蜀檮杌》卷上:“日正午,暴风起,须臾,雷电冥晦,有白鱼自江心跃起,变为蛟形,腾空而去。” 鄢国培 《巴山月》第七章五:“船在江心离岸很远,只听江水冲击着船舷哗哗响。”
分類:江中江边
《漢語大詞典》:断岸(斷岸) 拼音:duàn àn
江边绝壁。 南朝 宋 鲍照 《芜城赋》:“崪若断岸,矗似长云。” 宋 苏轼 《后赤壁赋》:“ 江 流有声,断岸千尺。” 清 曹寅 《北行杂诗》之二十:“野风吹侧帽,断岸始登高。”
分類:江边
《漢語大詞典》:江渚 拼音:jiāng zhǔ
江中小洲。亦指江边。《三国志·吴志·陆凯传》:“ 江 渚有事,责其死效。” 唐 李绅 《渡西陵十六韵》:“海门凝雾暗, 江 渚溼云横。” 宋 司马光 《王书记以近诗三篇相示光各摭其意以诗赓之感遇》:“白鵠出江渚,刷羽何鲜新。” 明 钱华 《过江》诗:“ 江 渚风高酒乍醒,川途渺渺正扬舲。”
分類:江中江边
《漢語大詞典》:江浔(江潯) 拼音:jiāng xún
江边。《淮南子·原道训》:“游於江潯、海裔,驰要褭,建翠盖。” 南朝 齐 谢朓 《临楚江赋》:“冽欑笳兮极浦,弭兰鷁兮 江 潯。” 宋 曾巩 《游麻姑山》诗:“遂登半岭望城郭,但见积靄縈江潯。” 清 朱彝尊 《高阳台》词:“前度桃花,依然开满江潯。”
分類:江边
《漢語大詞典》:枕流 拼音:zhěn liú
(1).靠近水流。 北魏 郦道元 《水经注·江水三》:“ 黄鵠山 东北对 夏口城 , 魏 黄初 二年, 孙权 所筑也。依山傍江,开势明远,凭墉藉阻,高观枕流。”
(2).在江边睡觉。指寄迹江湖。 唐 韩偓 《余卧疾深村闻一二郎官因成此篇》诗:“枕流方采北山薇,驛骑交迎市道儿。” 林景行 《湖泛口占示贞壮》:“借与诗人随一舸,枕流看树憺忘归。”参见“ 枕流漱石 ”。
《漢語大詞典》:江津 拼音:jiāng jīn
江边渡口。 唐 封演 《封氏闻见记·惠化》:“ 伯屿 未行,或已有先发。 伯屿 於所在江津,见舟船问之,皆云:‘从 袁州 来,随使君往 抚州 。’前后相继,津吏不能止。”《元史·石抹按只传》:“ 叙州 守将横截江津,军不得渡。” 清 顾炎武 《太平》诗:“云拥白龙来戍垒,日随青盖落江津。”
分類:江边渡口
《漢語大詞典》:江浒(江滸) 拼音:jiāng hǔ
江边。《三国志·吴志·张温传》:“ 吴 国勤任旅力,清澄 江 滸,愿与有道平一宇内。” 南朝 梁 陶弘景 《吴太极左仙公葛公之碑》:“西临江滸,北旁郊邑。” 明 俞国贤 《归来》诗:“销尽雄心卸铁衣,扁舟江滸澹然归。” 清 刘献廷 《广阳杂记》卷四:“﹝ 王国良 ﹞至江干为渡船所苦,遂露宿江滸,平明始得渡归。”
分類:江边
《漢語大詞典》:江沙 拼音:jiāng shā
(1).江边沙滩;江中沙洲。 南朝 梁元帝 《鸳鸯赋》:“朝浮兮浪华,夜集兮江沙。” 唐 杨炯 《送李庶子致仕还洛》诗:“白云断巖岫,緑草覆江沙。” 明 高启 《寄云间朱国史同宿左掖约至江上见访》诗之二:“曾期访旧到江沙,惆悵参差过落花。” 清 张善重 《自囦溪历延平抵建宁杂咏》:“风吹 博望 槎,白浪滚江沙。”
(2).江中泥沙。《宋史·河渠志七》:“ 萧山县 西兴镇 通江两牐,近为江沙壅塞,舟楫不通。”
《漢語大詞典》:江馆(江館) 拼音:jiāng guǎn
江边客舍。 唐 王昌龄 《送谭八之桂林》诗:“客心仍在 楚 ,江馆復临 湘 。” 唐 薛用弱 《集异记·韦宥》:“ 宥 奇骇,因寘于怀。行次江馆,其家室皆已维舟入亭矣。” 清 黄景仁 《题马氏斋头〈秋鹰图〉》诗:“秋高江馆寒生稜,眼芒忽触瑶光星。”
分類:江边客舍
《漢語大詞典》:江渡 拼音:jiāng dù
江边渡口。 唐 郎士元 《送孙愿》诗:“乱流江渡浅,远色海山微。”《元史·石抹按只传》:“ 宋 军先以五百艘控扼江渡, 按只 击败之。”
分類:江边渡口