关键词:
收录约1万典故,50万词汇、2万作家信息
常用典故按出处分类按人物分类
《漢語大詞典》:文章  拼音:wén zhāng
(1).错杂的色彩或花纹。《墨子·非乐上》:“是故 子墨子 之所以非乐者,非以大钟鸣鼓琴瑟竽笙之声以为不乐也;非以刻鏤华文章之色以为不美也。”《后汉书·张衡传》:“文章焕以粲烂兮,美纷紜以从风。” 宋 梅尧臣 《赋孔雀送魏生》诗:“一身粲烂文章多,引声笙竽奈远何。” 清 纳兰性德 《五色蝴蝶赋》:“矧綵翼之有斐兮,备文章之自然。” 徐迟 《精神分析》:“可是这匹畜生的身上,金舆错衡,黼黻文章。”
(2).礼乐制度。《礼记·大传》:“考文章,改正朔。” 郑玄 注:“文章,礼法也。” 孙希旦 集解:“文章,谓礼乐制度。”《论语·泰伯》:“巍巍乎其有成功也,焕乎其有文章。” 朱熹 集注:“文章,礼乐法度也。” 唐 韩愈 《读〈礼仪〉》:“於是 孔子 曰‘吾从 周 ’,谓其文章之盛也。” 严复 《原强》:“其法令文章之事,歷变而愈繁。”
(3).指车服旌旗等。古代于其上加彩饰以区别尊卑贵贱。《左传·隐公五年》:“昭文章,明贵贱。” 杜预 注:“车服旌旗。”《孔子家语·问礼》:“既有成事,然后治其雕鏤、文章、黼黻,以别尊卑上下之等。”
(4).文字。 汉 崔瑗 《草书势》:“书契之兴,始自 頡皇 ,写彼鸟跡,以定文章。”《后汉书·董卓传》:“又钱无轮廓文章,不便使用。”
(5).文辞或独立成篇的文字。《史记·儒林列传序》:“臣谨案詔书律令下者,明天人分际,通古今之义,文章尔雅,训辞深厚,恩施甚美。”《后汉书·延笃传》:“能著文章,有名京师。” 唐 杜甫 《偶题》诗:“文章千古事,得失寸心知。” 宋 张元干 《陇头泉》词:“视文章,真成小技,要知吾道称尊。” 郭沫若 《蒲剑集·革命诗人屈原》:“人类最初,只有言语,没有文字,到了有文字的发明,才开始用文字纪录言语,便成为所谓文章。”
(6).特指文学作品。 鲁迅 《汉文学史纲要》第一篇:“则确然以文章之事,当具辞义,且有华饰,如文綉矣……然后来不用,但书文章,今通称文学。”
(7).才学。《后汉书·韩棱传》:“ 肃宗 尝赐诸尚书剑,唯此三人特以寳剑…… 寿 明达有文章,故得汉文。”汉文,宝剑名。 唐 韩愈 《苗氏墓志铭》:“夫人年若干,嫁 河南 法曹 卢府君 ,讳 貽 ,有文章德行。” 宋 张齐贤 《洛阳缙绅旧闻记·少师佯狂》:“时僧 云辨 ,能俗讲,有文章,敏於应对。”
(8).曲折隐晦的含义或情节。《红楼梦》第十九回:“ 寳玉 听这话里有文章,不觉吃了一惊。”《官场现形记》第三五回:“ 阎二 先生听到‘报效’二字,便晓得其中另有文章。”
(9).指主意或点子。 马烽 西戎 《吕梁英雄传》第二回:“ 康顺风 高兴地拍手说:‘哈哈!还是老兄肚子里文章多,就照这办!’”
《漢語大詞典》:成章  拼音:chéng zhāng
(1).乐竟为一章。引申之,凡积渐生变,自成格局,皆可称成章。《易·说卦》:“故易六位而成章。”《孟子·尽心上》:“流水之为物也,不盈科不行,君子之志於道也,不成章不达。” 明 李贽 《与友人书》:“又爱其狂,思其狂,称之为善人,望之以中行,则其狂可以成章,可以入室。”
(2).谓积辞成篇,作成诗文。《三国志·魏志·陈思王植传》:“言出为论,下笔成章,顾当面试,奈何倩人?” 清 叶廷琯 《吹网录》卷六:“盖古人之诗,非如今人牵强輳合,要得之自然。如思不到,则不肯成章。”
《漢語大詞典》:连绝(連絶)  拼音:lián jué
(1).断续。《文选·王褒〈洞箫赋〉》:“哮呷呟唤,躋躓连絶,淈殄沌兮。” 李善 注:“言其声之大,哮呷呟唤,或躋或躓,时连时絶,淈然相乱,殄沌不分也。”
(2).指作文。连,连词句成篇。绝,据文意加圈点以断句。《南史·文学传·吴迈远》:“ 吴迈远 者,好为篇章, 宋明帝 闻而召之。及见曰:‘此人连絶之外,无所復有。’”
《漢語大詞典》:集句  拼音:jí jù
(1).谓辑前人诗句以成篇什。 宋 沈括 《梦溪笔谈·艺文一》:“古人诗有‘风定花犹落’之句,以谓无人能对; 王荆公 以对‘鸟鸣山更幽’。‘鸟鸣山更幽’,本 宋 王籍 诗…… 荆公 始为集句诗,多者至百韵,皆集合前人之句。” 宋 严羽 《沧浪诗话·诗体》:“有拟古,有连句,有集句,有分题。” 清 袁枚 《随园诗话》卷七:“集句,始 傅咸 。 傅咸 有《回文反覆诗》,又作《七经诗》;其《毛诗》一篇,皆集经语,是集句所由始矣。”
(2).辑取前人文句。 清 平步青 《霞外攟屑·掌故·儒林传稿》:“按家大人撰《儒林传》,正传附传共百数十人。持 汉 学 宋 学之平,羣书採集甚博,全是裁缀集句而成。”
《漢語大詞典》:足曲  拼音:zú qǔ
凑成全曲。比喻拼凑成篇。 晋 陆机 《文赋》:“故踸踔於短垣,放庸音以足曲。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·鎔裁》:“《文赋》以为榛楛勿剪,庸音足曲,其识非不鉴,乃情苦芟繁也。”
《漢語大詞典》:篇联(篇聯)  拼音:piān lián
(1).谓有机地加以组织,使之联贯而成篇。 宋 李上交 《〈近事会元〉序》:“如曰小不足讲,懵则包羞,聊此篇联,无誚丛脞。凡五百事,釐为五卷,曰《近事会元》。”
(2).指于一篇之中有机地加以组合。 明 宋濂 《元处士吴莱》:“ 濂 尝受学於 立夫 ,问其作文之法,则谓有篇联,欲其脉络贯通;有段联,欲其奇偶迭生。”